صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : محسن
نام خانوادگی : صفایی
واحد سازمانی : مؤسسه شهید رضایی
مدرک تحصیلی : دانشجو دکتری
رشته تحصیلی :
پست سازمانی معاونت دانشجویی
سابقه خدمت :
تلفن : 8267515
آدرس پست الکترونیکی :